AVV

“Noëki” de AVV algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden voor online verkoop.

Onderhavige ‘ AVV algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden voor online verkoop’ worden te goeder trouw aanvaard tussen:

NOËKI, LDA., handelsvennootschap met maatschappelijke zetel te Rua Dr. Manuel Rodrigues n°26, 1° Esq°, 3000-258 Coimbra, concelho de Coimbra, geregistreerd als rechtspersoon met BTW nr. PT514.512.458, in haar hoedanigheid van verkoper en hierna ”ondernemer” genoemd;
en
eender welke persoon die een aankoop realiseert en pas definitief als dusdanig te verstaan na volledige betaling, via de webshop van ‘Noëki’, in hierna genoemd ”ondernemer” van koper en hierna “consument” genoemd. De algemene verkoopsvoorwaarden word afgekort in deze pagina’s als “AVV”

Artikel 1 – Doel

Onderhavige “AVV” voor online verkoop bepalende verkoopsvoorwaarden. Vrij opgesteld tussen ondernemer en de consument, vanaf de feitelijke aankoop en pas definitief als dusdanig te verstaan na volledige betaling over de verschillende diensten geleverd door de ondernemer. Zoals de verschillende betaalmogelijkheden die ter beschikking gesteld worden van de consument en de leveringsvoorwaarden alsook omwisseling of retourpolicy met betrekking tot aangekochte artikelen.
Hierin worden alle verschillende stappen beschreven in het realiseren van een aankoop, waarbij elke commerciële transactie tussen beide partijen van de nodige begeleiding voorzien wordt.

Artikel 2 – Aankoop

De consument kan zijn of haar online aankoop realiseren via de site www.noeki.eu en geeft daartoe zijn of haar persoonlijke gegevens op. In casu volledige naam, adres, e-mail adres en andere,  die hem of haar op het aankoopformulier worden gevraagd en waarop alle verplichte velden ingevuld moeten worden.

In geval van een nieuwe consument zal ondernemer deze na registratie of na de eerste aankoop op de site een eigen gebruikersnummer toekennen, met de optie nieuwsletter.

Bij de aankoop, pas definitief na volledige betaling, geeft de consument  ondubbelzinnig aan dat hij of zij volledig instemt met de AVV voor online verkoop, de prijzen, referenties, kleuren, maten en omschrijving van de gewenste artikelen en die ook vermeld worden op het bestelformulier.

Beide partijen komen overeen dat eender welk geschil aangaande deze aspecten geregeld worden op basis van directe uitwisseling van informatie en op basis van alle garantievoorwaarden hieronder nog uiteengezet.

In het geval dat een bepaald besteld artikel permanent onbeschikbaar is geworden voor levering, zal ”ondernemer” de consument hier onmiddellijk van op de hoogte stellen. En dit via email of telefoon en voorziet ondernemer de terugbetaling van de reeds betaalde sommen binnen de 30 (dertig) dagen vanaf de datum van bekendmaking dat het artikel niet in voorraad is.

Artikel 3 – Prijzen

De prijzen worden in EURO vermeld en zijn inclusief BTW aan het wettelijk toepasselijke BTW  tarief op het ogenblik van visualisatie.

Artikel 4 – Betaling

Betalingen bij onze webshop gebeuren via het betaalplatform Mollie die “maximaal beveiliging garandeert.” De betalingen kunnen geschieden door middel van kredietkaarten, o.a. Visa en Mastercard. Uiteraard kan dit ook via de klassieke debetkaartsystemen (Bancontact/MisterCash/Maestro) .
Je kunt per bankoverschrijving op de bankrekening zoals die op het bestelformulier vermeld staat. Indien de consument kiest om met kaartensysteem te betalen, wordt hem of haar de verschillende mogelijkheden op het scherm aangeboden, waarna hij of zij zal doorgestuurd worden naar het gekozen systeem via de homebanking diensten en waar hij of zij de betaling per kaart verder kan afronden.

Kiest de consument echter voor betaling via overschrijving, dan ontvangt hij of zij een email met vermelding van alle gegevens van de geplaatste bestelling ter controle en met de betaalinstructies. Na ontvangst van deze mail heeft de consument 3 (drie) dagen de tijd om de betaling te verrichten. Indien de betaling binnen deze termijn niet is uitgevoerd, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Artikel 5 – Verzending

De verzending van de bestelde artikel gebeurt binnen de 8 (acht) werkdagen volgend op de dag van ontvangst van betaling van de artikel, inclusief portkosten, voor alle bestemmingen in continentaal Portugal alsook de autonome gebieden Madeira en Azoren. Verzendingen naar eender welk ander land worden ook binnen de 5 (vijf) werkdagen volgend op de dag van ontvangst van betaling van de artikelen, inclusief portkosten uitgevoerd. En onder voorafgaande en uitdrukkelijke verklaring van de consument dat hij of zij voldaan heeft en in regel is met alle in voege zijnde wettelijke voorwaarden in het land van bestemming op het ogenblik dat de artikelen er aankomen, meer bepaald inzake invoerrechten en accijnzen.

Om evidente redenen valt dit enkel onder de volledige aansprakelijkheid van de consument, in zijn hoedanigheid van opdrachtgever en begunstigde/bestemmeling van de aangekochte goederen. Onderhavige AVV voor online verkoop hebben enkel betrekking op particuliere gebruikers en niet op handelaars en beide partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat hun onderlinge relatie enkel en alleen door de hier beschreven artikels bepaald worden. De ondernemer verbindt zich ertoe de gangbare praktijken en gebruiken te respecteren, alsook de geldende wetgeving met betrekking tot de internethandel.

Artikel 6 – Levering van aangekochte goederen

De levering van de aangekochte goederen wordt gedaan op het adres aangegeven door de consument. Daarvoor hoeft hij of zij enkel het adres aan te geven in de daartoe voorziene velden op het online bestelformulier. De levering wordt uitgevoerd door de respectievelijke transportpartners van de ondernemer. In het geval dat niemand aanwezig is op het opgegeven adres, zal de respectievelijke vervoerder een nota achterlaten in de brievenbus. Waarmee de consument de zending kan afhalen binnen de 6 dagen bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Daartoe consument ook een geldige identiteitskaart moeten kunnen voorleggen.

Belangrijk: Zendingen worden onder geen enkel beding afgeleverd op postbusadressen.

De consument beschikt over een termijn van 8 (acht) dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de artikelen, om deze goederen te retourneren, mochten ze niet volledig beantwoorden aan de verwachtingen. Indien de zending niet conform is, kan de consument kan de zending terugsturen om ze te laten ruilen of om af te zien van de aankoop, binnen de toepasselijke wettelijke bepalingen. Om de status van zijn of haar zending te volgen, kan de consument contact opnemen met de ”klantendienst” van de ondernemer.

Artikel 7- Ander niet- EU landen

Wij bieden express verzending op ALLE bestellingen

U zou verwachten uw bestelling binnen 10 werkdagen na verzending te ontvangen, maar bepaalde bestemmingen kunnen langer duren. Als uw pakket niet binnen dit tijdsbestek arriveert, neem dan contact met ons op via info@noeki.eu en wij zullen het voor u bijhouden. Wanneer internationale bestellingen het land van bestemming bereiken, kunnen ze onderworpen zijn aan inklaringsprocedures die vertragingen kunnen veroorzaken die verder gaan dan de oorspronkelijke leveringsschattingen. Noëki neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele rechten en belastingen die kunnen worden toegepast door de douane in het land waar de levering plaatsvindt. De verantwoordelijkheid voor eventuele douanerechten, buitenlandse belastingen of andere kosten die kunnen worden opgelegd, berust bij de klant. Neem contact op met uw lokale douanekantoor voor meer informatie over belastingen en invoerrechten. Noëki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals natuurrampen, gemiste bezorgings- of leveringsbedrijfstakingen, enz.

Artikel 8 – Waarborgen

“Alle artikelen kunnen omgeruild of terugbetaald worden”, op voorwaarde dat ze zich in identiek dezelfde staat bevinden als wanneer ze verzonden en ontvangen zijn, te weten in onberispelijke staat, en zonder enige beschadiging van welke aard ook. Het artikel retourneren is ongedragen, ongewassen met de originele etiketten en in onze originele verpakking. De aanvraag tot omruiling of terugbetaling moeten gedaan worden binnen de gestelde termijn van 8 (acht) dagen vanaf de datum van ontvangst.

a) Bij omruiling zal de consument het prijsverschil moeten voldoen, in geval het nieuwe product duurder is dan het vorige. Daartoe zal hij of zij het prijsverschil overmaken tegelijkertijd met de aanvraag tot omwisseling.

b) Omruilen in België , Nederland, Luxemburg  kan door het goed of de goederen per post op te sturen naar  één van onze verdeelpunten in België, vergezeld van het aankoopbewijs en een duidelijke omschrijving van het gewenste artikelen.

b1) In Spanje en Portugal of andere landen kun je het goed of goederen verzenden naar “NOËKI, LDA., Rua Dr. Manuel Rodrigues n°26, 1° Esq°, 3000-258 Coimbra, Portugal”

c) Gebruikte goederen kunnen slechts omgeruild of terugbetaald worden als een productiefout wordt vastgesteld. En dit nadat de productiefout is bevestigd door de technische dienst van de ondernemer.

En anderzijds door de fabrikant van het artikel een productiefout is vastgesteld in kwestie, in geval het niet een eigen product van “NOËKI” betreft.

d) De ondernemer verbindt zich ertoe binnen een termijn van 30 (dertig) dagen vanaf de datum van ontvangst van de klacht een beslissing kenbaar te maken.

e) In geval van een aanvraag tot terugbetaling van een product waarvoor een gereduceerde prijs is betaald, in het kader van een bepaalde promotiecampagne of onder speciale voorwaarden en gesteld dat alle voorwaarden tot terugbetaling verenigd zijn, zal de ondernemer het bedrag terugbetalen dat effectief door de consument werd betaald en niet de eventueel op dat ogenblik geldende prijs of de prijs zonder korting.

f) Alle aanvragen tot retourneren en terugbetalen van goederen moeten per mail aan aftersales of en kunnen andere retour- of verdeelpunten van “NOËKI” in België. Of er wordt schriftelijk of per mail aan NOËKI, LDA., Rua Dr. Manuel Rodrigues n°26, 1° Esq°, 3000-258 Coimbra, Portugal”.

g) Alle artikelen genieten productwaarborg, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke waarborg, Ook van toepassing is op eventuele onregelmatigheden voortvloeiend uit gebrekkige verpakking.

g.1) De verpakking die gebruikt wordt voor de verzending van producten, ongeacht het product of het merk, is een standaard verpakking van “NOËKI”.  Zo dat de opening van de zending door de consument zelf gegarandeerd is. Zou er vastgesteld worden dat de verpakking verbroken/open zijn of de verpakking beschadigd is.

g.2) Moet de consument de zending weigeren, zoniet zal hij of zij zich later niet kunnen beroepen op het recht om een claim in te dienen. De consument moet de ondernemer hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via één van de manieren aangegeven in alinea g.

h) In het geval de consument een niet-conform product ontvangt of een opengemaakte of beschadigde verpakking, moet hij of zij dit onmiddellijk melden met vermelding van het bestelnummer en een omschrijving van het gebrek via één van deze contacten.

1) Via E-mail: aftersales@noeki.eu

2)Via telefoon: BELGIUM: +32-(0)2-5881729

2)Via correspondentie aan: NOËKI, LDA., Rua Dr. Manuel Rodrigues n°26, 1° Esq°, 3000-258 Coimbra, Portugal

3)Via telefoon: PORTUGAL:+351-(0)30-8804116

i) Klantenservice:

De portkosten ten gevolge van het terugsturen van producten die niet conform zijn, weliswaar binnen de garantieperiode, worden gedragen door de ondernemer, die in dat geval de consument zal vergoeden.

In alle andere gevallen waarbij goederen teruggezonden worden, zijn de portkosten ten laste van de consument.

Artikel 9 – Geldigheid handtekening en proof of delivery

De niet geregistreerde consument zal het registratieproces moeten vervolledigen, waarna hij of zij aankopen kan verrichten op de site. De ondernemer zal de nieuwe consument een username toekennen (dat overeenkomt met het emailadres van deze laatste, nadat hij of zij dit bevestigd heeft) en zal het password dat door de consument werd gekozen, bevestigen.

Deze Username en Password zijn strikt persoonlijk en mogen in geen geval doorgegeven worden aan derden.

Verloren of vergeten gegevens moeten bij de klantendienst gemeld worden via email op info@noeki.eu en of telefonisch op nummer van de klantenservice:  +32-(0)2-5881729

De online opgave van het kaartnummer en de finale validering van de bestelling zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en vormen genoeg bewijs om de bedragen, die overeenkomen met de bedragen op de bestelbon, meteen opeisbaar te maken.

De finale validering heeft dezelfde waarde van een geldige handtekening en houdt de aanvaarding in van alle uitgevoerde handelingen op de site.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

a) De ondernemer is slechts aansprakelijk voor wat betreft het openbaar stellen en toegang verlenen tot de webshop. Het bestelproces faciliteren, het leveren van artikelen en dienst na verkoop, maar kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele hinder of schade ten gevolge van het verkeerde gebruik van het internet. In het bijzonder wanneer het gaat om netwerkuitval, hacking van buitenaf of het verspreiden van computervirussen.

b) De te koop aangeboden artikelen zijn naar best vermogen beschreven.

c) Mocht, ondanks al onze zorgen, zich op de site van “NOËKI” zich toch een vergissing voordoen, zal de ondernemer hiervoor niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.

d) Met uitzondering van de gevallen die onder garantie vallen, kan geen enkele handeling of transactie tussen de ondernemer en haar )consumenten voorwerp uitmaken van onderzoek of aanleiding geven tot eender welke klacht of claim, als die niet binnen de gestelde termijn van 3 maanden geprotesteerd werd.

Artikel 11 – Privacy en persoonlijke gegevens

De ontvangen persoonlijke gegevens worden met de grootste zorg behandeld volgens de geldende wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.

Deze worden slechts gebruikt om verzending van goederen mogelijk te maken, om de nodige administratie te kunnen garanderen. Om statistische doelen en om de verzending van “NOËKI” nieuwsbrieven, catalogi of vouchers mogelijk te maken. De ontvangen gegevens kunnen ook gedeeld worden met derden, erkende commerciële partijen, voor marketing doeleinden.

Als de consument zich hiertegen wenst te verzetten, volstaat het om contact op te nemen met “NOËKI”, met vermelding van email adres, volledige naam en adres. De consument heeft te allen tijde het recht op toegang tot zijn gegevens en kan, indien gewenst, de rechtzetting of aanpassing vragen van zijn of haar gegevens, zoals die opgenomen zijn in onze databank, door op één van de volgende wijzen contact op te nemen met NOËKI”:

1) E-mail naar info@noeki.eu

2) Klantendienst: telefoon: NOËKI BELGIUM: +32-(0)2-5881729

3) Via correspondentie aan: NOËKI, LDA., Rua Dr. Manuel Rodrigues n°26, 1° Esq°, 3000-258 Coimbra, Portugal

De consument geeft “NOËKI” de toestemming om zijn of haar persoonlijke gegevens op een geautomatiseerde manier te verwerken. De consument heeft te allen tijde het recht op toegang tot zijn gegevens en kan, indien gewenst, de rechtzetting of aanpassing vragen van zijn of haar gegevens door op één van bovengenoemde wijzen contact op te nemen met “NOËKI”. Ondanks al onze voorzorgen inzake privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens van de consument , kan de ondernemer nooit aansprakelijk geacht worden voor onrechtmatig gebruik of misbruik van deze persoonlijke gegevens op het internet door derden.

Artikel 12- Noëki newsletter

Nieuwsbrieven van “NOËKI” zijn doorgaans institutionele mails, waarin promoties aangeboden worden, en worden rechtstreeks naar de mailbox van de  consument gestuurd.

De consument kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief en wordt daarbij automatisch geregistreerd. Bij zijn of haar eerste aankoop zullen de persoonlijke gegevens verder aangevuld moeten worden, om de verkoop en verzending van de aangekochte goederen mogelijk te maken en zo de registratie als consument te vervolledigen.

De nieuwsbrieven van “NOËKI” zijn een exclusief product op de website van het merk “NOËKI”.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen op de website van “NOËKI”, inclusief ook de onderliggende technologie, vallen onder de bescherming van auteursrechten, merkregistraties of patenten.

Elke gebruiker die over een eigen website beschikt en een directe link naar de website van “NOËKI” wenst te activeren, moet onverwijld zijn of haar intentie kenbaar maken aan NOËKI Lda, waarna deze laatste schriftelijk haar toelating kan geven.

Zelfs indien Noëki LDA haar toelating tot dergelijke link verleent, is het duidelijk dat er nooit sprake kan zijn van enige vorm van impliciete overeenkomst tot affiliatie of partnership.

Anderzijds blijft ook elke vorm van hypertext link naar de website van “NOËKI” waarbij framing of online linking toegepast wordt, formeel en uitdrukkelijk verboden.

Elke link, ook al is daarvoor stilzwijgend toestemming gegeven, zal op eenvoudige schriftelijke vraag van Noëki Lda moeten verwijderd worden.

Artikel 14 – Algemene overeenkomst

In het geval één of meerdere van huidige artikels ten gevolge van een bepaalde wetswijziging of middels rechtspraak van nul en generlei waarde wordt, zal dit onder geen enkel beding betrekking hebben op de geldigheid van het geheel, alsook de naleving ervan.

Artikel 15 – Duurtijd

Huidige voorwaarden zijn van toepassing gedurende de totale duurtijd waarin ‘NOËKI”  haar diensten aanbiedt. Alle exclusieve producten op de website blijven beschikbaar tot uitputting van de stock.

Artikel 16 – Geautomatiseerd bewijs

Alle geïnformatiseerde registers, die bij “NOËKI” in alle veiligheid in het informaticasysteem opgeslagen wordt, worden beschouwd als bewijs van correspondentie, bestelling en uitgevoerde betaling tussen partijen.

Artikel 17- Bewaring en opslag van de transacties

De opslag van de bestellingen en de facturatie zal op een betrouwbare en duurzame manier geschieden.

Artikel 18 – Toepasselijk Recht en Bevoegdheid

Het Portugese recht is van toepassing op huidige verkoopsvoorwaarden. Bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen partijen, zal eender welk geschil, dat voortvloeit uit huidige algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden voor online verkoop, voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken in Coimbra, Portugal.

Artikel 19 – Identiteit van het bedrijf

De online website NOËKI wordt beheerd door de vennootschap NOËKI, met maatschappelijke zetel gevestigd te:

NOËKI LDA
Rua Dr. Manuel Rodrigues, nº 26 1º Esq
P-3000-258 COIMBRA
PORTUGAL

NOËKI PORTUGAL Tel:+351-(0)30-8804116
PORTUGAL VAT NR:PT514 512 458
E-mail: comercial@noeki.eu

NOËKI BELGIUM    Tel:+32 (0) 2-5881729
BELGIUM VAT NR: BE0687.559.556
E-mail: aftersales@noeki.eu 

U kunt contact opnemen met Noëki op het volgende e-mailadres: info@noeki.eu. of je kunt eveneens telefonisch contact opnemen met de klantendienst van NOËKI BELGIUM +32 (0) 2-5881729, of één van onze afhaalpunten van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

“KORTOM,  KIEZEN VOOR NOËKI IS KIEZEN VOOR EXCLUSIVITEIT, KWALITEIT EN DUURZAAMHEID.” Veel shopplezier!